Λόγια Καρδιάς

Λόγια Καρδιάς

Λόγια Καρδιάς

Χάριτι Θεού, δεκαεπτά έτη μετά την προς Κύριον εκδημίαν της μακαριστής Γεροντίσσης ημών Μακρίνης, η Ιερά ημών Μονή Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, η οποία είχε την θείαν ευλογίαν επί τριάκοντα και πλέον έτη (1963-1995) να τελή υπό την εμπνευσμένην διαποίμανσίν της, προσφέρει εις τους εν Χριστώ αδελφούς το ανά χείρας βιβλίον, δια μεν τους γνωρίσαντας την Γερόντισσαν προς υπόμνησιν της απλής εν χάριτι και άμα πεφωτισμένης διδασκαλίας της, δια δε τους μη γνωρίσαντας αυτήν γεύσιν μικράν αλλά γλυκυτάτην των λόγων της και γνωριμίαν της προσωπικότητος και του βίου της. Τα στοιχεία της Βιογραφίας συνελέγησαν αφ' ενός μεν εξ όσων η ιδία η Γερόντισσα διηγείτο εις ημάς δια λόγους πνευματικής οικοδομής, αφ' ετέρου δε εξ όσων ενθυμούνται αι παλαιότεροι αδελφαί και δη αι συμπορευόμεναι μετ' αυτής από των πρωΐμων νεανικών της χρόνων, καθώς και εκ πληροφοριών συγγενικών της προσώπων, καταβληθείσης προσπαθείας δια την όσον το δυνατόν ακριβεστέραν διασταύρωσιν των πληροφοριών, όπου τούτο ήτο εφικτόν. Επειδή η Γερόντισσα επεθύμει να πολιτεύεται αφανώς και εν σιωπή, τα παρατιθέμενα περί του βίου και της πολιτείας της στοιχεία είναι ολίγα -και ίσως την αδικούμε- εν συγκρίσει με το πλήθος των πνευματικών καταστάσεων, τας οποίας πραγματικώς εβίωνε. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
20,00 €
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU
Δ-ΒΛ-00325
Περισσότερες Πληροφορίες
Συγγραφέας ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
Εξώφυλλο ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
Αριθμός Σελίδων 624
Έτος Έκδοσης 2013
Εκδότης Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Μέγεθος Βιβλίου 14X21