Μουσικός Πανδέκτης, τόμος Α' - Εσπερινός

Μουσικός Πανδέκτης, τόμος Α' - Εσπερινός

Μουσικός Πανδέκτης, τόμος Α' - Εσπερινός

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Εις πολλά έτη Ανοιξαντάρια Θ. Φωκαέως Ανοιξαντάρια Γ. Ραιδεστηνού Μακάριος ανήρ Μανουήλ Πρωτοψ. Κεκραγάριον αργόν Ιακώβου Πρωτοψ. Επιλύχνιος ευχαριστία Έτερον σύντομον Προκείμενα της ημέρας Προκείμενα Δεσποτικών εορτών Προκείμενα Μ. Τεσσαρακοστής Τα αυτά συντομώτερα Προκείμενα της Διακαινησίμου Θεοτόκε Παρθένε Πέτρου Μπερεκέτου Το αυτό σύντομον Έτερον σύντομον Πλούσιοι επτώχευσαν Θεοτόκε Παρθένε, Βαπτιστά κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Εις τας ώρας Εν τω Εσπερινώ, Κατευθυνθήτω Νυν αι δυνάμεις, Πέτρου Πελοπον. Έτερον υπο Θεοδ. Φωκαέως Έτερον του αυτού Έτερον Κωνσταντίνου Πρωτοψ. Έτερον σύντομον Ιω. Σακελλαρίδου Γεύσασθε, Ιωάννου του Κλαδά Έτερον υπό Θεοδ. Φωκαέως Έτερον του αυτού Έτερον σύντομον Έτερα σύντομα υπό Ιω. Σακελλαρίδου Εις την απόλυσιν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Μεθ' ημών ο Θεός κλπ. Κοντάκιον Μ. Κανόνος, Πέτρου Πελοπ. Έτερον υπό Ι. Σακελλαρίδου Έτερον, ήχος ο αυτός Ο Ειρμός της Θ' ωδής, Πέτρου Βυζαντ. Έτερον σύντομον Κύριε των δυνάμεων Παναγία Θεοτόκε, την πάσαν ελπίδα μου Έτερα σύντομα Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Θεός Κύριος Το προσταχθέν μυστικώς Έτερα σύντομα Κοντάκιον δίχορον Το αυτό συντομώτερον, Γ. Ραιδεστηνού Το αυτό ειρμολογικόν Έτερον ειρμολογικόν Χαίρε νύμφη και Αλληλούϊα διάφορα Την ωραιότητα, αργόν Το αυτό ειρμολογικόν Πάντων προστατεύεις αγαθή Το αυτό ειρμολογικόν Σφαγήν σου την άδικον Τον δεσπότην και αρχιερέα
14,00 €
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU
Δ-ΒΛ-00617
Περισσότερες Πληροφορίες
Εξώφυλλο ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
Αριθμός Σελίδων 110
Έτος Έκδοσης 2008
Εκδότης ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η ΖΩΗ
Μέγεθος Βιβλίου 17X24