Η Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Α' (+MP3)

Η Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Α' (+MP3)

Η Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Α' (+MP3)

Τα μαθήματα της τρίτης τάξης των ωδείων και λοιπών βυζαντινών σχολών. Περιέχει: α. Σύντομες Καταβασίες 1. Εις την ύψωσιν του τιμίου Σταυρού (Σταυρόν χαράξας) 9 2. Καταβασίαι της Θεοτόκου (Ανοίξω το στόμα μου) 14 3. Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου (Πεποικιλμένη) 18 4. Εις την Εορτήν των Χριστουγέννων (Χριστός γεννάται) 22 5. Τη Κυριακή του Πάσχα (Αναστάσεως ήμερα) 29 6. Συμφώνως Παρθένε Ευφραίνου αγάλλου Κυριακής Μυροφόρων 33 7. Εις τα άγια Θεοφάνεια (Βυθού ανεκάλυψε , Στείβει θαλάσσης ) 34 8. Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου (Χέρσον αβυσσοτόκον) 43 9. Τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και της Τυροφάγου (Ως εν Ηπείρω) 47 10. Τη Κυριακή του Ασώτου (Την Μωσέως ωδήν ) 51 11. Τη Κυριακή της Απόκρεω (Βοηθός και σκεπαστής ) 54 12. Τη Α' Κυριακή των Νηστειών (Θαλάσσης το Ερυθραίον) 57 13. Της Σταυροπροσκυνήσεως (Ό Θειότατος προετύπωσε) 60 14. Τη Κυριακή των Βαΐων (Ώφθησαν αι πηγαί) 64 15. Της Αναλήψεως (Τω Σωτήρι Θεώ 68 16. Τη Κυριακή της Πεντηκοστής (Πόντω εκάλυψε Θείω καλυφθείς ) 71 17. Εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος (Χοροί Ισραήλ) 79 β. Αργές Καταβασίες Α' και Θ' Ωδές 18. Σταυρόν χαράξας Μυστικώς ει Θεοτόκε Α' και Θ' Ωδές 82 19. Ανοίξω το στόμα μου Α' και Θ' Ωδές 83 20. Ευαγγελίζου γη Άγγελοι την είσοδον 84 21. Πεποικιλμένη Α' και Θ' Ωδές 85 22. Χριστός γεννάται Α' και Θ' Ωδές 87 23. Αναστάσεως ημέρα. Α' και Θ' Ωδές 90 24. Άσωμεν πάντες λαοί (του Θωμά) Σε την Φαεινήν 91 26. Χέρσον αβυσσοτόκον, Α' και Θ' Ωδές 96 27. Ως εν ηπείρω πεζεύσας Α' και Θ' Ωδές 98 28. Την Μωσέως ωδήν Α' και Θ' Ωδές 99 29. Βοηθός και σκεπαστής Α' και Θ' Ωδές 100 30. Θαλάσσης το Ερυθραίον Α' και Θ' Ωδές 101 31. Ό Θειότατος προετύπωσε. Α' και Θ' Ωδές 102 31. Ώφθησαν αι πηγαί Α' και Θ' Ωδές 103 33. Τω σωτήρι Θεώ Σε την υπερνούν 105 34. Πόντω εκάλυψε Θείω καλυφθείς Α' και Θ' Ωδές 106 35. Χοροί Ισραήλ Α' και Θ' Ωδές 108 γ. Δοξολογίαι Αργαί 36. Ιακώβου Πρωτοψάλτου Ηχος Α' 109 37. Θεοδώρου Φωκαέως Ηχος Γ' 114 38. Πέτρου Λαμπαδαρίου Ηχος Δ', Άγια 119 39. Πέτρου Βυζαντίου Ηχος πλάγ. Α' 125 40. Γ. Βιολάκη Ηχος πλαγ. Β' 130 41. Δανιήλ Πρωτοψάλτου Ηχος Βαρύς 135 42. Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Ηχος Βαρύς 140 43. Ιακώβου Πρωτοψάλτου Ήχος πλάγιος του Δ' 145 44. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ηχος πλάγιος του Δ' 150 δ. Πολυέλεοι 45. Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος Ηχος Γ' 155 (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος) 46. Λόγον αγαθόν Ηχος Δ' Χουρμουζίου Χαρτ 157 47. Δούλοι Κύριον Ηχος πλάγ. του Α' Πέτρου Π 162 48. Λόγον αγαθόν Ηχος πλάγ. του Δ' Φωκαέως 166 ε. Προσόμοια 49. Σύντομα (ειρμολογικά) 173 50. Καθίσματα 183 51. Προσόμοια αργά 189 52. Τα πάθη τα σεπτά 192 53. Τω την άβατον Των Παθών του Κυρίου 193 54. Τον Νυμφίον αδελφοί 195 55. Την Ωραιότητα 196 56. Μακάριος ανήρ Πέτρου 197
15,00 €
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU
Δ-ΒΛ-00705
Περισσότερες Πληροφορίες
Συγγραφέας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εξώφυλλο ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ
Αριθμός Σελίδων 206
Έτος Έκδοσης 2002
Εκδότης Π.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Μέγεθος Βιβλίου 17X24