Εκκλησιαστική ιστορία, απ' αρχής μέχρι σήμερον

Εκκλησιαστική ιστορία, απ' αρχής μέχρι σήμερον

Εκκλησιαστική ιστορία, απ' αρχής μέχρι σήμερον

Η Εκκλησιαστική αυτή Ιστορία είναι προϊόν της εν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και τω Πανεπιστημίω Αθηνών διδασκαλίας μου. Τας αρχάς, τας οποίας εν αυτή ετήρησα, εξέθεσα εν τω εναρκτηρίω λόγω των πανεπιστημιακών παραδόσεών μου. Κατανοώ τα προτερήματα της νεωτέρας τάσεως, η οποία διαιρεί την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν εις μικρά χρονικά τμήματα και φέρει τα επί μέρους εκάστου τμήματος ζητήματα εις στενήν προς άλληλα σύνδεσιν, προς διαμόρφωσιν ενιαίας εικόνος αυτού. Εν τούτοις διά λόγους, τους οποίους κρίνω περιττόν να εκθέσω ενταύθα, δεν ηκολούθησα αυτήν, αλλ' ετήρησα την αρχαίαν διαίρεσιν. (. . .)
38,00 €
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU
Δ-ΒΛ-01331
Περισσότερες Πληροφορίες
Συγγραφέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Εξώφυλλο ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
Αριθμός Σελίδων 916
Έτος Έκδοσης 1959
Εκδότης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μέγεθος Βιβλίου 17.5Χ25.5